«Kompetanse for framtida»

  Studentliv i studiebygda    Innblikk i studiekvardagen    Studietilbod 2016/2017    Søknadsweb

Arkiv | PResseklipp

Ekornes_220.jpg

Stine M. Ekornes har disputert ved Universitetet i Oslo

Stine M. Ekornes disputerte 23.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

matematikk_220.jpg

Forkurs i matematikk for framtidige grunnskulelærarstudentar

Høgskulen i Volda tilbyr forkurs i matematikk for studentar som søkjer grunnskulelærarutdanning frå hausten 2016, men som ikkje har oppnådd karakteren 4 eller betre i fellesfaget i matematikk på vidaregåande.

peder_haug_220.jpg

Belønner og prioriterer formidling høgt

Høgskulen i Volda brukar fleire millionar kroner av eigne midlar til å belønne tilsette sitt formidlingsarbeid. – Det er nærmast ei fallitterklæring for universitets- og høgskulesystemet at det ikkje vert premiert av Kunnskapsdepartementet, meiner professor Peder Haug.

FoU_Aambo_220.jpg

FoU-prisen til førstelektor Reidun Aambø

FoU-prisen for 2016 går til førstelektor Reidun Aambø ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

BK_220.jpg

Sjå heile styremøtet i opptak

Her kan du sjå fredagens styremøte i sin heilskap.

deksamen_220.jpg

Går mot digital eksamen for nesten alle frå 2017

Talet på digitale eksamenar ved Høgskulen i Volda aukar kraftig. Frå neste år ønsker ein at alle studentar, så langt det praktisk lar seg gjere, skal få gjennomføre eksamen ved å bruke tastatur.

Natur_Sykkelguiden_Anita_Finne_220.jpg

Godver, guiding og gardsdrift i Hjørundfjorden!

Sist laurdag gjennomførte studentane på naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda og lokale krefter eit heildags opplegg med guida turar, servering og kveldskonsert I Hjørungfjorden som ein del av Kaarstadfestivalen 2016.

 

  juni 2016  
MTOTFLS
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30