«Kunnskap for framtida»

      

  

Fra: 24. mars 2017 10:15

Til: 24. mars 2017 16:00

Stad: Høgskolen i Molde


Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Molde, disputerer ved Høgskolen i Molde.

Dette er den fyrste disputasen på det felles PhD-programmet «Helse- og sosialfag. Vilkår for profesjonsutøving», som Høgskulen i Volda har saman med Høgskolen i Molde.