«Kompetanse for framtida»

        

Arkiv | PResseklipp

sj_220.jpg

Høgskulen i Volda ser mot Asia

Høgskulen i Volda er kjend for å satse på internasjonalisering. No vert utvekslingstilbodet for studentar endå større med nye partnarskapsavtalar i Japan og Sør-Korea.

dosent_220.jpg

Vatne tilsatt som dosent

Bente Vatne har fått opprykk til dosent, og er tilsatt i en stilling ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Vatne har arbeidet ved høgskolen siden 1991 og undervist i pedagogisk teori og praksis/pedagogikk på ulike nivåer i lærerutdanningene.

mgamlem_220.jpg

Fagdag til studentane sitt beste

Både praksislærarar i barnehagane og faglærarar ved Høgskulen i Volda fekk tirsdag ei fagleg oppdatering for at studentane på barnehagelærarutdanninga skal stå best mogleg rusta når dei skal ut i arbeid.

frad_220.jpg

Fylkesrådmannen lufta Kristiansund-samarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune vil greie ut om det er mogleg å få til eit breiare forskings- og utdanningsmiljø i Kristiansund. Fredag diskuterte fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik dette med leiinga ved Høgskulen i Volda.

boksamling_220.jpg

Verdfull boksamling til Volda

Professor emeritus Oddvar Nes, som gjekk bort i september i fjor, lét etter seg ei svært verdfull og innhaldsrik privat boksamling på om lag 5000 bøker. No skal Høgskulen i Volda i samarbeid med Universitetet i Bergen forvalte denne bokskatten.

folkh_220.jpg

Skal vere med å betre folkehelsa

I konkurranse med fleire andre institusjonar valde Helsedirektoratet Høgskulen i Volda sitt fagmiljø til å evaluere satsingsprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

nade_220.jpg

NÅDE I 2017

I år vert 500-års-jubiléet for reformasjonen feira på ulikt vis i store delar av Europa. For Martin Luther var spørsmålet om NÅDE heilt sentralt, men har det aktualitet i vår tid? Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag opnar vårsemesteret med ein presentasjon av nåde-aspekt i moderne populærkultur.

 

  desember 2016  
MTOTFLS
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31